Czy wolno łowić w dzikich zbiornikach?

W okolicy, gdzie mieszkam znajduje się wiele niedużych, dzikich zbiorników, które nie są przez kogokolwiek użytkowane. Są to zbiorniki znajdujące się w lasach (lasów państwowych, a nie prywatnych) oraz na gruntach gminnych i nie mających połączenia z rzekami. Czy mogę wędkować na takich zbiornikach skoro nikt się nimi nie zajmuje?

Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo wodne”, woda oraz jej pożytki należą do osoby prawnej lub fizycznej, do której należy grunt. Każdy grunt ma swojego właściciela. W przypadku dzikich zbiorników są to zwykle lasy państwowe lub gmina. Woda nawet nie użytkowana rybacko, ani wędkarsko podlega wszystkim przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym. Dodatkowo może też podlegać regulacjom prawa lokalnego w gminie lub terytorialnej placówce administracji lasów państwowych.

Żeby móc wędkować na takich wodach poza posiadaniem karty wędkarskiej, potrzeba by uzyskać zezwolenia właściciela gruntu, na którym się znajdują. W drodze formalnej jest to mało prawdopodobne, ale jeżeli ma się znajomego leśniczego, czy wójta to sprawa staje się realna. Brak takiego zezwolenia może skutkować nałożeniem na nas grzywny oraz innymi przykrymi następstwami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *